Omnicode Immuno

Цялостна дигитална комуникация

Стратегия за позициониране на марката на пазара, която включва консултиране, планиране и онлайн комуникация.