my Honey Boutique

Сладко, сладко, както вкуса на меда!
Изградихме цялостно визуално представяне на марката - обновено лого,
дизайн на етикети, концепция и фото сесия, уеб сайт и консултиране.