Калипърс - цялостно онлайн обслужване

Проекти и резултати

Уеб сайт за регистрация на доброволци

Уеб сайтът дава възможност за регистрация на доброволци от различни компании за спортни събития на деца в неравностойно положение.

Процесът по регистрация включва избор на събитие, роля, която ще изпълнява човека в него, попълване на въпросник с лична информация и други детайли, които определя участието му в събитията на децата.

Начална страница на сайта

Начална страница на сайта

Мобилен изглед

Мобилен изглед