Калипърс - цялостно онлайн обслужване

Проекти и резултати

Уеб сайт на Асоциация на Бизнес клъстерите

Адаптивен дизайн и иновационен подход

Уеб сайтът е разработен върху WordPress. Изцяло адаптивен за различните устройства, през които може да бъде разглеждан.
Този проект попълни порфолиото на агенцията ни от responsive и мобилни сайтове едновременно.

За нашия клиент Асоциация на бизнес клъстерите сайтът е особено важен комуникационен инструмент, позволяващ разширяване на онлайн популярността и възможностите за бизнес, партньорства и контакти.

Стилен, нетрадиционен и много индивидуален - посетете го!

Начална страница

Начална страница

Членове преглед

Членове преглед

Управителен съвет

Управителен съвет

Мобилна версия

Мобилна версия

Мобилен изглед на Управителен съвет

Мобилен изглед на Управителен съвет