Калипърс - цялостно онлайн обслужване

Проекти и резултати

Niva.bg

e-Платформа за търговия със земеделска земя

Портал за е-търговия със земеделска земя – иновативен проект, който няма аналог в българския уеб. Niva.bg е свързан с електронна платформа за сключване на сделки и провеждане на аукциони (търгове) за онлайн продажба и отдаване под аренда на земеделска земя в реално време от допуснати до търговия посредници.

Клиентите си избират посредниците посредством рейтинг, измерващ резултатите им.

Порталът публикува в реално време данните от е-платформата, дава възможност за създаване на подробни профили на основните участници от бранша.

Начална страница

Начална страница

Аукциони - продажба

Аукциони - продажба

Посредници

Посредници