Калипърс - цялостно онлайн обслужване

Проекти и резултати

Цялостна кампания на коалиционна програма за лоялност Medal

Ландинг страница на кампанията

Ландинг страница на кампанията

Билборд на кампанията

Билборд на кампанията

Банер фикс

Банер фикс

HTML 5 банери за онлайн кампанията в Google Adwords

HTML 5 банери за онлайн кампанията в Google Adwords