Калипърс - цялостно онлайн обслужване

Проекти и резултати

Обновено представяне на Костов Моторс

Костов Моторс е дългогодишен наш клиент, за който сме реализирали множество проекти - от изграждане на лога, печатни рекламни материали, уеб сайтове, брандиране на щандове за различни изложения, в които компанията участва до онлайн консултиране и поддръжка на уеб сайта.

В началото на 2017г. пуснахме нова версия на корпоративния уеб сайт, адаптирана за мобилни устройства и представяща по възможно най-добрия начин компанията.

В продължение на този проект, разработихме рекламни материали за участие на компанията в най-мащабното изложение в тяхната индустрия.

Начална страница на сайта

Начална страница на сайта

Мобилен изглед

Мобилен изглед

Секция Клиенти

Секция Клиенти

Рекламни материали

Рекламни материали