Калипърс - цялостно онлайн обслужване

Проекти и резултати

Идентичност на Фиделис

Loyalty management

Идентичността на Фиделис (програма за лоялност) включва изработка на знак, лого и пълен пакет от комуникационни материали: визитка, бланка, плик, папка, обложка за диск, диск, имейл сигнатура и др.

Гафичен знак

Гафичен знак

Лого

Лого

Корпоративни материали

Корпоративни материали
Клиент
Съдържание
Технологии