Калипърс - цялостно онлайн обслужване

Проекти и резултати

Корпоративна идентичност и уеб сайт на Future Generation Foundation

Идентичност

Идентичност

Лого

Лого

Уеб сайт

Уеб сайт