Калипърс - цялостно онлайн обслужване

Проекти и резултати

Уеб сайт на Energy Supply

Energy Supply е водещ доставчик и търговец на електроенергия у нас и на Балканския полуостров. След като ни се довериха за изработването на нова им корпоративна идентичност и цялостен брандинг, естествено продължение и техен избор бе ние да проектираме и изработим новият им корпоративен уеб сайт.

Проектът имаше няколко основни цели - да интегрираме новата идентичност, като разработим актуален от гледна точка на ползваемост, функционалности и дизайн уеб сайт, както и да представи и комуникира адекватно услугите на компанията.

Уеб сайтът представя компанията, екипа, услугите и мрежата на покритие на Energy Supply в Европа. Всеки посетител има възможността да поиска оферта за доставка на електроенергия или да изпрати заявка за смяна на своя доставчик.

Към уеб сайта разработихме и HTML 5 анмация, която презентира по достъпен и разбираем начин как работи свободният енергиен пазар у нас и какви са ползите от участие на една компания или физическо лице в балансиращата група на Енерджи Съплай.

Начална страница

Начална страница

Мрежа

Мрежа