Калипърс - цялостно онлайн обслужване

Проекти и резултати

Нова идентичност на Energy Supply

Energy Supply е водещ доставчик на електроенергия у нас и в региона. Компанията ни се довери да изработим нова версия на корпоративната ѝ идентичност.

Важно при изпълнението на този проект бе да успеем да запазим наложилите се във времето форми и цветови комбинации, но и същевременно да им вдъхнем ново и моредно усещане. За целта използвахме изцяло нов стил и линия на шрифта и доразвихме графичния знак. 

Стремежът ни бе водещите цветове да са по-живи и многоцветни, което постигнахме като ги нюансирахме и интегрирахме в графичния знак.

Цялостното усещане на завършения проект бе идентичност на една модерна и иновативна компания, която вече е успяла да наложи своето име в бранша.


Лого

Лого

Графичен знак

Графичен знак

Пакет рекламни материали

Пакет рекламни материали

Черно-бяло лого

Черно-бяло лого

Черно-бял графичен знак

Черно-бял графичен знак
Клиент
Съдържание
Технологии