Калипърс - цялостно онлайн обслужване

Проекти и резултати

Създаване на идентичност на Асоциация Свободен енергиен пазар (АСЕП)

Calipers създаде пълната корпоративна идентичност на Асоциация Свободен енергиен пазар. Асоциацията съществува  от 2014 г. и цели да се превърне в среда на конструктивна комуникация между пазарните участници в бранша.

При изработването на логото съчетахме два графични елемента, чрез които се опитахме да предадем духа на Асоциацията – този на енергията и електричеството и този на цялото, което е съставено от по-малки части. С първото искахме да пресъздадем същността на Асоциацията и сферата, в която действа, а с второто духът и ценностите на сътрудничество и взаимно подпомагане, които АСЕП се стреми да наложи.

При избора на шриф на логото се водихме от необходимостта да внушим, че Асоциацията е млада и модерна. Ето защо избрахме семпъл и модерен шрифт, с който да допълним цялостното усещане.

Лого

Лого

Графичен знак

Графичен знак

Черно-бяло лого

Черно-бяло лого

Пакет рекламни материали

Пакет рекламни материали