Калипърс - цялостно онлайн обслужване

Проекти и резултати

Цялостна онлайн кампания

Анимацията

Анимацията

Банер

Банер

Банер

Банер

YouTube видео

YouTube видео

Фейсбук таб

Фейсбук таб

Фейсбук таб

Фейсбук таб

Фейсбук реклама

Фейсбук реклама