Калипърс - цялостно онлайн обслужване

Проекти и резултати

Пакет продуктови уеб сайтове и Landing страница за Аларик Секюритис

Във връзка с разширяването на дейността си и излизането на по-мащабни външни пазари, финансова компания Аларик Секюритис ни възложи изработването на нов проект състоящ се от landing страница и два продуктови уеб сайта.

Компанията предлага вече общо три платформи за финансова търговия на световните пазари – собствената FrontPeak, чийто уеб сайт www.frontpeak.com бе първият проект, който създадохме за тях и платформите Sterling Trader и Lightspeed Trader, ориентирани към клиенти на компанията, живеещи извън България.

Продуктовите уеб сайтове представят в детайли всяка от платформите - за кого са предназначени, кои са предимствата и разновидностите им и дават възможност за регистрация на демо и реален акаунт.

Landing страницата (www.alarictrader.com) е ключово място, до което достигат потенциалните клиенти на Аларик Секюритис. Страницата представя в синтезиран вид всяка от трите платформи, дава възможност за сравнение на основните им характеристики и бърз достъп до под-сайта на всяка от тях.

Ако сте личност с професионални интереси на финансовите пазари, платформите предлагани за търговия на световните финансови пазари от Аларик Секюритиз са точно за вас!

Ландинг страница

Ландинг страница

Мобилен изглед

Мобилен изглед