Калипърс - цялостно онлайн обслужване

Проекти и резултати

Пълно онлайн представяне

Онлайн присъствие на групата

Финансова група Кампан е дългогодишен наш клиент. За тяхното успешно присъствие в Интернет, разбработихме две поредни версии на корпоративния уеб сайт, идентичност за финансовия продукт CapmanTrader, мултимедийни материали за кампаниите им, както и правим последваща поддръжка и развитие на онлайн инструментите им.

Корпоративен уеб сайт - начална страница

Корпоративен уеб сайт - начална страница

Корпоративен уеб сайт - секция Взаимни фондове

Корпоративен уеб сайт - секция Взаимни фондове

Попъп банер

Попъп банер

Попъп банер

Попъп банер