Калипърс - цялостно онлайн обслужване

Проекти и резултати

ИКТ Клъстер

Онлайн представяне на Фондация Клъстер за информационни и комуникационни технологии

Фондация "Клъстер информационни и комуникационни технологии" е клъстерна  инициатива, подкрепяща и насърчаваща създаването и развитието на клъстери в областта на информационните и комуникационните технологии в България.

За нейното онлайн представяне, разработихме динамичен уеб сайт, който представя фондацията. Потребителите могат да се запознаят с всички проекти на ИКТ Клъстер, да получат актуална информация за инициативи и събития от тази област. Сайтът съдържа полезни връзки, богата база с материали, представяне на множеството партньори на сдружението, както и информация за добри практики от областта.

Уеб сайтът е оптимизиран за търсещи машини.

Начална страница

Начална страница

Вътрешна страница

Вътрешна страница