Калипърс - цялостно онлайн обслужване

Проекти и резултати

Корпоративна идентичност на Лесто Продукт

Обновената корпоративна визия на компанията

Калипърс изработи нова версия на пълна корпоративна идентичност на Лесто Продукт.
Следвайки наложената линия на графичната визия, разработихме нов графичен знак, обновихме и корпоративният червен цвят с по-тъмен и тежък нюанс, съответстващ на вече наложеният пазарен имидж на компанията.

Освен изработка на нова версия на логото, проектът включва дизайн на основните материали за корпоративна комуникация.

Лого

Лого

Пакет рекламни материали

Пакет рекламни материали
Клиент
Съдържание
Технологии