Калипърс - цялостно онлайн обслужване

Вашият успех е нашата награда!

А, това са вашите награди, номинации и участия.

Участията в междунарочни и национални конкурси и състезания, ни дават възможност да съпоставим и измерим проектите си с тези на колегите от бранша. Но, най-голямата награда за екипа ни, е изборът и доверието на клиентите да работят с Калипърс.

2013

1 първо място, 13 номинации, 13 участия

2012

4 първи места, 7 номинации, 7 участия

2011

3 първи места, 5 номинации, 5 участия

2010

2 първи места, 4 номинации, 4 участия

2009

1 второ място, 4 номинации, 4 участия

2008

1 трето място, 3 номинации, 3 участия

2007

1 трето място, 1 номинация, 1 участие

2006

1 първо място, 1 трето място, 3 номинации, 3 участия

2005

1 първо място, 1 номинация, 2 участия

2004

1 първо място, 2 трети места, 3 номинации, 3 участия

Спечелинаграда сега!